Različno z različnimi

Seminar za strokovne delavce vrtcev in šol

Predavatelja: Simona Levc, Marko Juhant

Šole in vrtci zaposlujejo dobro strokovno podkovan kader, vendar vzgojitelji in učitelji sami opozarjajo na to, da jim manjka znanj in spretnosti pri delu z otroki, ki imajo motnje ali posebne potrebe ali so preprosto razvajeni.

Zato seminar z naslovom Različno z različnimi ponuja možnost s primeri iz prakse dobiti dodatna znanja s tega področja.

Sistematičen sprehod skozi tiste motnje, ki so kar pogoste: govorno-jezikovne motnje, slaba slušna pozornost, disleksija, dispraksija, vedenjske motnje, avtizem, hiperaktivnost, omogoči učiteljem in vzgojiteljem prepoznavanje le teh. Hkrati pa dobijo navodila, kako ravnati, kaj prilagajati, na kakšne načine je mogoče pomagati otroku in kako o motnjah sporočati staršem.

Posebej se posvetimo še vzgojno zahtevnejšim otrokom: hiperaktivnim, agresivnim, razvajenim ter stiku z njihovimi starši.

Skozi vaje urimo spretnosti vodenja, in sicer z jasnostjo in razumljivostjo navodil, ter s sprotnim spodbujanjem učenca, ko je še na poti proti cilju.

Trajanje seminarja: 8 ur (običajno deljena v dva dneva)