Otrok piše in bere

Spregovorimo o spretnostih in veščinah, ki so potrebne za to, da se otrok lažje in bolje opismeni. Poudarimo pomen branja, dobrega poslušanja in primerne spodbude staršev v procesu opismenjevanja otrok.