Simona Levc

svetovalna delavka in  logopedinja

Zaposlena sem kot svetovalna delavka in logopedinja na Drugi osnovni šoli Slovenj Gradec. Izkušnje s področja logopedije sem nekaj časa pridobivala  tudi v razvojni ambulanti Splošne bolnišnice Slovenj Gradec in v Zdravstvenem domu Velenje. Vrsto let sem bila članica Komisije za usmerjanje na ZRŠŠ.

Predavam strokovnim delavcem  in staršem v šolah in vrtcih, sodelujem tudi na simpozijih in posvetih.

Sem soavtorica knjige Varuh otrokovih dolžnosti (Juhant, Levc) in avtorica logopedskega priročnika Liba laca lak – Kako pomagamo otroku do boljšega govora.

Zaradi vse večje stiske staršev, ki potrebujejo logopeda za svojega otroka, sem se odločila razširiti to področje delovanja in odprla zasebno logopedsko prakso, ki bo v začetku delovala enkrat tedensko.