Nisem kriv, jaz že ne!

Programi za starše otrok v šolah

Vsak otrok, manjši ali večji, kdaj napačno ravna. Vendar je razlika med njimi v vprašanju, ali se svojega napačnega ravnanja zavedajo, ga priznavajo in iščejo druge, boljše poti, ali pa iščejo krivce vedno zunaj sebe in jih starši v tem podpirajo.

Kaj prinese boljši rezultat?

Kako ravnati, da se otroci – sorojenci, sovrstniki … naučijo dogovarjati med seboj?

Kako naučiti otroka sprejemati odgovornosti za svoja dejanja?

Kako pomagati otroku do dobre komunikacije z vrstniki in z vami?