Komunikacija kot izziv

Predavateljica:  Simona Levc

V sodobni šoli je marsikaj drugače, kot je bilo. Predvsem se spreminjajo generacije otrok, ki prihajajo v šolo, saj so to največkrat razvajeni otroci razvajenih staršev. Potrebujejo drugačne pristope in način dela. Učitelji veliko vlagajo v delo z učenci, spreminjajo, prilagajajo. Premalo časa pa posvetijo tistemu najbolj osnovnemu – KOMUNIKACIJI.

Sama se kot svetovalna delavka na šoli in logopedinja dnevno srečujem s problemi komunikacije  med učenci samimi, in med učenci in učitelji. Vedno znova tudi ugotavljam, da komunikacija med učitelji in starši večkrat predstavlja stres tako za učitelje, kot za starše.

Vsi, ki delamo z ljudmi, pa se zavedamo, da je dobra komunikacija ključ do uspeha.

Seminar je zasnovan na primerih iz prakse, udeleženci bodo na njem pridobili veščine komuniciranja med seboj, učenci in starši. Prav tako bodo dobili informacije o pomenu dobrega poslušanja, o načinih razvijanja dobre slušne pozornosti pri sebi in pri učencih.

Vsebina:

 1. Učitel j – učenec
 • Katere so skupine otrok, ki dejansko slabše poslušajo?
 • Kateri so razlogi, da nas otrok ne sliši?
 • Kako otroka lahko naučimo poslušati?
 • Pomen dobrih in jasnih navodil (delavnica)
 • Ali znamo prisluhniti brez komentarjev?
 • Ali slišimo?
 • Izberemo primeren kraj in čas za pogovor?
 • Mi otrok lahko zaupa?
 1. Učenec – učenec
 • Ali se otroci znajo dogovarjati med seboj?
 • Kako jih naučimo, da si prisluhnejo?
 1. Otrok – starš
 • Jim znamo prisluhniti?
 • Veščine dobre komunikacije.
 1. Komunikacija v skupini
 • Se začne v trenutku, ko vstopimo v razred.
 • Kaj zbiramo, kaj vidimo?
 • Kakšen je naš način komuniciranja ?
 • Kaj vnašamo v ure?
 • Se znamo pogovarjati in dogovarjati s sodelavci?

Traja 2 ali 4 šolske ure.