Simona Levc

svetovalna delavka in logopedinja

 Ena najpomembnejših nalog staršev je

ustvariti varno, ljubeče in spodbudno okolje,

v katerem bo otrok lahko razvil vse svoje potenciale.